คาถาฤทธิ์เดช

ทำนายดวงชะตาฟรี ดูดวงออนไลน์ คาถาฤทธิ์เดช
Facebook
Twitter
Google
Line
 
คาถาฤทธิ์เดช

คาถาฤทธิ์เดช ใช้สวดภาวนาเวลาที่ต้องเข้าไปในสถานที่มีอันตราย เพื่อให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ


"นะรา นะรา หิตังเทวัง
นะราเทเวหิปูชิตัง
นะรานัง กามะปังเกหิ
นะมามิสุคะตังชินัง กะยะพุตัง"

 
Facebook
Twitter
Google
Line