วันที่เป็นมิตร วันที่เป็นศัตรูกัน

ทำนายดวงชะตาฟรี ดูดวงออนไลน์ วันที่เป็นมิตร วันที่เป็นศัตรูกัน
Facebook
Twitter
Google
Line
 
วันที่เป็นมิตร วันที่เป็นศัตรูกัน

วันที่เป็นมิตรกัน สิทธิการิยา เกจิอาจารย์ท่านผูกลอนสอนสือต่อกันมาว่าอย่างนี้

อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู

จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์

ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา

ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแกกัน

ตามกลอนดังกล่าวนี้ ถอดความได้เป็นอย่างนี้

วันอาทิตย์ เป็นมิตรกับ วันพฤหัสบดี

วันจันทร์ เป็นมิตรกับ วันพุธ

วันอังคาร เป็นมิตรกับ วันศุกร์

วันเสาร์ เป็นมิตรกับ วันพุธ (กลางคืน)

 

วันที่เป็นศัตรูกัน

วันอังคาร เป็นศัตรูกับ วันอาทิตย์

วันพุธ เป็นศัตรูกับ วันศุกร์

วันพฤหัสบดี เป็นศัตรูกับ วันจันทร์

วันศุกร์ เป็นศัตรูกับ วันเสาร์

เรียบเรียงข้อมูลโดย https://doduangonline.com

 
Facebook
Twitter
Google
Line