สมพงศ์แต่งงาน

ทำนายดวงชะตาฟรี ดูดวงออนไลน์ สมพงศ์แต่งงาน
Facebook
Twitter
Google
Line
 
สมพงศ์แต่งงาน

สมพงศ์แต่งงาน สิทธิการิยา ชายหญิงใดมีวัยพอสมควรจะมีเหย้ามีเรือนเพื่อสืบสกุลต่อไปภายหน้า บิดามารดาทั้งสองฝ่ายมักไปหาโหราจารย์ ให้หาสมพงศ์เกณฑ์แต่งงานให้ดูว่าทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันดีหรือไม่

สมพงศ์ปีเกิด

คนเกิดปีชวด กับ คนเกิดปีมะโรง เทวดาผู้ชาย

คนเกิดปีมะเมีย กับ คนเกิดปีมะแม เทวดาผู้หญิง

คนเกิดปีวอก กับ คนเกิดปีระกา ยักษ์ผู้ชาย

คนเกิดปีจอ กับ คนเกิดปีขาล ยักษ์ผู้หญิง

คนเกิดปีมะเส็ง กับ คนเกิดปีฉลู มนุษย์ผู้ชาย

คนเกิดปีเถาะ กับ คนเกิดปีกุน มนุษย์ผู้หญิง

ลักษณะสมพงศ์ที่ดี

 1. เทวดาผู้ชายกัยเทวดาผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีพอปานกลาง เริ่มต้นรักใคร่เอาอกเอาใจกันดีมีความสุขราบรื่นมาก ทำอะไรปรองดองกันดีทุกอย่าง พอมีลูกด้วยกันแล้วมักมีการทะเลาะวิวาทกันเป็นปากเป็นเสียงกัน บั้นปลายชีวิตไม่สู้ราบรื่นนัก เพราะฐานะเสมอกันมักไม่ค่อยเกรงใจซึ่งกันและกัน
 2. เทวดาผู้ชายกับเทวดาผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีมาก อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่อิจฉาริษยาแก่คนทั่วๆ ไปจะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ถ้าธาตุต้องกัน แถมอยู่หรือตกนาคตัวเดียวกันยิ่งดีที่สุด จะอยู่กินด้วยตราบเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพรชร
 3. เทวดาผู้หญิงกับเทวดาผู้หญิง เป็นคู่ผัวเมียกันอยู่ในฐานะปานกลาง แต่ไม่ราบรื่นนัก มักมีการชิงดีชิงเด่น อย่างเป็นใหญ่กว่าอีกฝ่ายหนึ่ง มีเรื่องระหองระแหงเล็กๆ น้อยๆ ในครอบครัว การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้
 4. เทวดาผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่สู้ดี มักมีการทะเลาะวิวาท คอยข่มเหงกันเสมอ ไม่มีลดย่อนผ่อนปรนให้อภัยต่อกันและกัน มีความขัดแย้งกันเสมอ ทัศนะในการครองเรือนเป็นไปคนละแนว มักจะอยู่กินด้วยกันไม่กี่ปี มีความสุขที่แก้จริงไม่ได้
 5. เทวดาผู้ชายกับยักษ์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดี แม้จะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง ก็ย่อมมีอีกฝ่ายหนึ่งยอมเป็นฝ่ายนิ่งเฉย ไม่ถือสาหาความอาจจะมีทิฐิมานะในการดำเนินชีวิต ก็ยังมีทางปรับความเข้าใจกันได้ และมักพบเสมอว่าเป็นสามีภรรยาที่ดีมีความสุข มีทรัพย์สมบัติในชีวิตสมรศ
 6. เทวดาผู้ชายกับมนุษย์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียไม่สู้ดีนัก มีความหึงหวง แสดงท่าทางวางใหญ่ มีทิฐิมานะ ไม่ง้อกันและกัน จะอยู่ไม่นาน มักจะหย่าร้าง ขนาดก้นหม้อยังไม่ทันดำเลย ดังนั้น ถ้าไล่เลียงดูตกตามนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงแต่งงานกันเลยจะดีมาก
 7. เทวดาผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันมีความสุขราบรื่นดีที่สุด มีความคิดเห็นอย่างท่านว่า สมพงศ์คู่นี้ย่อมประสบความสำเร็จรุ่งโรจน์ที่สุดตลอดชีวิต
 8. เทวดาผู้หญิงกับยักษ์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ดีเลย มักไม่ปรองดองกัน จะเกิดทะเลาะวิวาทกันหาเรื่องราวอันไร้สาระมาปะปนในชีวิตแต่งงานตลอดเวลา ต่างฝ่ายจะมากชู้ หลายคู่ครอง หาความสุขที่แท้จริงในชีวิตสมรสไม่ได้เลย
 9. เทวดาผู้หญิงกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ได้เลย เพราะต่างฝ่ายต่างแต่งงานกันแบบคลุมถุงชน ต่างไม่ได้รักใคร่ซึ่งกันและกันเลย เป็นเพียงความเห็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นชอบกันเองเท่านั้น ถ้าแต่งงานก็มักนอกใจกันในระยะไม่นานนักแล
 10. มนุษย์ผู้ชายกัยมนุษย์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ราบรื่นนัก มักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอๆ แม้จะไม่ถึงกับเหย่าร้าง ก็เป็นครอบครัวที่ถูกตำหนิติเตียนจากชาวบ้านมากที่สุด ต่างฝ่ายต่างหึงหวงกันมาก ถ้าธาตุถูกันตกนาคตัวเดียวกัน ก็เพียงแต่ว่าดีในระดับปานกลางเท่านั้น
 11. มนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีมาก ถ้ามีธาตุถูกกันจะมีทรัยพ์สมบัติวารมาก รักใคร่กลมเกลียว สมานสามัคคีกันโดยไม่จืดจางจะมีอายุยืน มีบุตรบริวานมาก เป็นที่เคาระนับถือของคนทั่วไป จะได้เกียรติยศจากคนทั่วไป ชีวิตครอบครัวจะอยู่กันตราบเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
 12. มนุษย์ผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวเมียกันไม่ดี ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น หาความสุขจากการครองเรือนน้อยที่สุด ที่อยู่ด้วยกันก็ได้เพียงแต่อดกลั้นอย่างสาหัสเท่านั้น มักจะมีการทะเลาะวิวาท อย่าร้างกัน แล้วคืนดีกัน ในชีวิตสมพงศ์นี้ไม่สู้ดีนัก
 13. มนุษย์ผู้ชายกับยักย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน อยู่กินดีพอประมาณ ถ้าหญิงเป็นมนุษย์ผู้ชายและชายตกยักษ์ผู้หญิง จะอยู่ด้วยกันยืด ฝ่ายหญิงรักฝ่ายชายมาก มักรู้จักปรนนิบัติเอาอกเอาใจดีนัก แต่ถ้าตรงกันข้าม มักไม่ใคร่ปรองดองรักใคร่นักแล
 14. ยักษ์ผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย หรือ
 15. ยักษ์ผู้หญิงกับยักษ์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีนัก แต่มักถือว่าความรักเหมือนเพื่อนฝูง ไม่เคารพกันอย่างพี่กับน้อง เป็นการอยู่กินกันอย่างเพื่อนสนิด มีความสุข ชีวิตราบรื่น การครองเรือนและการดำเนินอาชีพเป็นไปอย่างโลดโผนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแล
 16. ยักษ์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ดี ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น มักจะข่มเหงน้ำใจและดูหมื่นเหยียดหยามตระกูลของกันและกันเสมอ หาความสุขทางครองเรือนได้น้อย แม้จะดีก็คงราบรื่นชื่นสุขแต่ตอนแรกๆ เท่านั้น นานๆ ไปมักระทมทุกข์ และท่านว่าสมพงศ์คู่นี้จะตกที่นั่งครอบครัวยากจน
 17. ยักผู้หญิงกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันจะราบรื่น มีความสุขกายสบายใจในช่วงแรกๆ พออยู่กินกันไปได้ไม่นานจะพลัดพรากจากกัน เพราะมีทัศนะและอื่นๆ หลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้ เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตต้องหย่าร้างกัน โดยไม่มีใครเห็นใจหรือประนีประนอมเลย

ข้อคิดในการหาสมพงศ์

ก่อนอื่น ท่านต้องเข้าใจเรื่องปีเกิดชาย-หญิง ที่ท่าจะหาสมพงศ์ดังกล่าวแล้วนั้นก่อน กล่าวคือปีใด เป็นธาตุอะไรจึงใคร่ขอกล่าวย้ำไว้ ณ ที่นี่อีก ดังนี้

ธาตุดิน กับ ธาตุดิน ดี

ธาตุน้ำ กับ ธาตุน้ำ ดี

ธาตุไม้ กับ ธาตุไม้ ดี

ธาตุไฟ กับ ธาตุไฟ ดี

ธาตุเหล็ก กับ ธาตุเหล็ก ไม่ดี

ธาตุดิน กับ ธาตุน้ำ ดี

ธาตุดิน กับ ธาตุไม้ ดี

ธาตุน้ำ กับ ธาตุไม้ ดี

ธาตุไฟ กับ ธาตุไม้ ไม่ดี

ธาตุไฟ กับ ธาตุเหล็ก ไม่ดี

ธาตุทองผสมได้กับทุกๆ ธาตุดังกล่าวแล้วดี

ข้อสังเกตุ ถ้าธาตุชาย-หญิงเหมือนกัน ท่านว่าเสมอกันจะอยู่อย่างราบรื่นไม่โลดโผนปกติทั่วไป ถ้าเหตุต่างกันแต่อยู่ในเกณฑ์เป็นธาตุที่ผสมกันได้ท่านว่าจะอยู่ด้วยกันราบรื่น ชีวิตเป็นไปในทางดีกว่าธาตุเหมือนกัน ถ้าดีก็ดีปานกลาง หากธาตุเป็นศัตรูกัน ถ้าดีก็ดีใจหาย ถ้าชั่วก็ฆ่ากันตายจากกันแล

เรียบเรียงข้อมูลโดย https://doduangonline.com

 
Facebook
Twitter
Google
Line