ปกิณกมงคล ตำราพรหมชาติ

ทำนายดวงชะตาฟรี ดูดวงออนไลน์ ปกิณกมงคล ตำราพรหมชาติ
Facebook
Twitter
Google
Line
 
ปกิณกมงคล ตำราพรหมชาติ

ปกิณกมงคล
สิทธิการิยะ ถ้าต้องการสิริมงคล ชาย-หญิง พึงเลือกวันนุ่งผ้า ตัดผ้าใหม่ สระหัว ตัดเล็บ ตัดผม ทาน้ำมัน ดังนี้เถิด

นุ่งผ้าใหม่
นุ่งผ้า วันอาทิตย์ ชนะศัตรู
นุ่งผ้า วันจันทร์ ท่านรักมาก
นุ่งผ้า วันอังคาร มีทุกข์มาก
นุ่งผ้า วันพุธ มีสุขมาก
นุ่งผ้า วันพฤหัสบดี เป็นสวัสดีมาก
นุ่งผ้า วันศุกร์ มีทรัพย์มาก
นุ่งผ้า วันเสาร์ จะโศกเศร้าเกิดโรครำคาญแล

สระหัวใหม่
สระผม วันอาทิตย์ อายุยืน
สระผม วันจันทร์ มีลาภ
สระผม วันอังคาร ชนะศัตรู
สระผม วันพุธ จะเป็นความ
สระผม วันพฤหัสบดี เทวดารักษา
สระผม วันศุกร์ อยู่เย็นเป็นสุข
สระผม วันเสาร์ สรรพประสิทธิ์ แล

ตัดผมใหม่
ตัดผม วันอาทิตย์ อายุยืน
ตัดผม วันจันทร์ จะมีลาภ
ตัดผม วันอังคาร ศัตรูจะทำร้าย ใส่โทษ
ตัดผม วันพุธ จะเกิดทะเลาะวิวาท
ตัดผม วันพฤหัสบดี เทวดารักษา
ตัดผม วันศุกร์ จะมีลาภ
ตัดผม วันเสาร์ สรรพประสิทธิ์ แล

ตัดเล็บ
ตัดเล็บ วันอาทิตย์ มีศัตรู
ตัดเล็บ วันจันทร์ มีลาภ
ตัดเล็บ วันอังคาร ทรัพย์หาย
ตัดเล็บ วันพุธ เจริญสวัสดี
ตัดเล็บ วันพฤหัสบดี มีทุกข์
ตัดเล็บ วันศุกร์ มีโภคทรัพย์
ตัดเล็บ วันเสาร์ เจ็บป่วย

ทาน้ำมัน
ทาน้ำมัน วันอาทิตย์ จะเสียโฉม
ทาน้ำมัน วันจันทร์ เจริญรูปงาม
ทาน้ำมัน วันอังคาร พลัดพรากจากที่อยู่
ทาน้ำมัน วันพุธ มีสิริสวัสดี
ทาน้ำมัน วันพฤหัสบดีจะมีโชค
ทาน้ำมัน วันศุกร์ จะเสียทรัพย์
ทาน้ำมัน วันเสาร์ สรรประสิทธิ แล


ตำราพรหมชาติ ฉบับสมบูรณ์
โดย สำนักพิมพ์อำนาจสาส์น

เรียบเรียงข้อมูลโดย https://doduangonline.com

 
Facebook
Twitter
Google
Line